Aanbidding

De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest,

dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Joh 4:24

© 2016 by Peter and Carin van Essen  Foto's: Jane Lasonder