Eenheid

Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook

in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Joh. 17:21

© 2016 by Peter and Carin van Essen  Foto's: Jane Lasonder