Gerechtigheid

Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Jes.58:7

© 2016 by Peter and Carin van Essen  Foto's: Jane Lasonder