Aan de ene kant staat Increase voor groeien en bloeien.

Stichting Increase heeft als doel om kerken, organisaties en personen

(internationaal) te ondersteunen, toe te rusten, te onderwijzen,

inspireren en adviseren om te groeien en bloeien.

Kernwoorden zijn: vernieuwing, creativiteit, muziek, coaching, intercultureel, interkerkelijk.

Aan de andere kant staat er in Joh 3:30 (Engels)  'He must increase, but I must decrease'.

Het gaat om God. Het gaat om het bouwen van Gods koninkrijk.

Het gaat niet om het bouwen van individuele koninkrijkjes. 

Stichting Increase gebruikt in haar werk drie pijlers:

 

Aanbidding:

De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest,

dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Joh 4:24

 

Eenheid:

Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook

in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Joh. 17:21

Gerechtigheid:

Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Jes.58:7

Beleidsplan 2017/2018:

- Muziek en toerusting op reis (Israël, Servië, Zweden en Duitsland)

- Muziek en toerusting in Nederland (kerken, conferenties etc)

- Televisie maken met muziek (kinderprogramma Bijbelcheck)

 

Wie zijn wij

OVER ONS

Peter van Essen

 

Is afgestudeerd musicus, violist en pianist. Schrijft liedjes, componeert en dirigeert twee koren. Peter geeft les, geeft trainingen en spreekt. Hij ondersteunt en inspireert gemeenten en kerken op het gebied van muziek, aanbidding, eenheid en gerechtigheid.

Carin van Essen

Is singer-songwriter. Spreekt, zingt en schrijft in verschillende settings. Heeft 17 jaar ervaring als maatschappelijk werker. Is bewogen met ieder mens en helpt mensen te bloeien zoals ze bedoeld zijn. Is presentatrice bij Family7. Samen met Peter is ze ambassadeur voor Compassion.

Bestuur

 

Voorzitter van Stichting Increase is Wieger Sikkema, in het dagelijks leven voorganger, inspirator en spreker. Maroesja Brouwer is naast penningmeester ook adviseur communicatie. Als directeur van 7Life heeft zij veel inzicht en kennis op dit gebied. Carin vervult de rol van secretaris.

© 2016 by Peter and Carin van Essen  Foto's: Jane Lasonder