God wil aanwezig zijn

Dinsdag 23 mei

Ik kwam een aantekening tegen van alweer een hele tijd geleden. Toen ik het doorlas sprak het me weer zo aan, dat ik er een blog over schrijf. Zach Neese van Gateway sprak en Peter en ik waren met een groep aanbiddingleiders uitgenodigd. Hij deelde uit zijn boek How to worship a King. Onderstaande is deels van hem en deels van mij:

Sommige mensen leven met de gedachte “Jezus kan ieder moment terugkomen”. Is het verstandig zo te leven, of is het juist erg? Doet het jou of de ander schade? Nee juist niet, het maakt je iedere dag weer bewust waar het nou werkelijk om gaat in je leven!

God is op zoek naar plekken waar God Zijn kinderen bij elkaar kan brengen. Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen naar Hem toe getrokken worden en Hij zoekt plekken waar dat kan gebeuren.

Hij zoekt geen methodes, want die helpen de kerk niet. (Bv als je op deze of die manier kerk bent dan zal de kerk groeien) Nee, Hij wil dat Zijn kinderen meer naar Hem luisteren en het op Zijn manier doen. Hij wil aanwezig zijn in ons leven en in de kerk.

Stel je gaat naar de USA en krijgt een rondleiding in het Witte Huis. Ze vertellen je alles over de wetten, regels, systemen, de geschiedenis, de verschillende rollen, de monumenten, je krijgt een hele rondleiding maar de president zie je verder niet. Zou je tevreden en geïnspireerd naar huis gaan? Zo gaat het er vaak aan toe in onze kerken. Durven we schema's, liturgieën en kaders weg te leggen en simpelweg God te vragen of Hij met Zijn aanwezigheid komt?

In Openbaringen 3: 19 en 20 staat: Zet je dus volledig in en breek met het leven dat je nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort, en de deur opent zal ik binnenkomen....

Hier zegt Jezus dat Hij voor de deur staat van Zijn eigen huis! Hij staat voor de deur van de kerk, en Hij komt er niet in! Dat is toch opmerkelijk! Hij is uit Zijn eigen huis gezet!

Genesis 1:1 zegt: In het begin was God er. God was er vanaf het begin, dus laten we er voor waken dat we Hem nooit van ons af duwen, uit ons huis of uit Zijn huis, de kerk. Hij was er vanaf dag 1 in ons leven, hoe kunnen we de dag dan vol plannen en Hem buitensluiten? We zijn toch niet gemaakt omdat Hij ons nódig heeft? We zijn gemaakt omdat Hij een relatie met ons wil. Daarom staat de Bijbel zo vol over liefde. Het woord Ruach wat adem betekent wordt al in het begin van de Bijbel genoemd, Gods adem, Gods geest, ging over de aarde. Hij wil ook nu over ons ademen met Zijn geest. En Hij initiëert een relatie door te spreken en communiceren tot iemand en met Zijn adem te blazen zodat iemand weer echt tot leven komt. Dat begon al bij Adam die gemaakt was naar Gods evenbeeld om in relatie met God te zijn en God te mogen dienen.

Adam had drie verbindingen: Met God, met Eva en met de schepping. Toen ze aten van de boom van leven en dood kwam er een breuk in alle drie de verbindingen. Jezus herstelde die drie verbindingen toen Hij naar de aarde kwam en Zijn leven gaf. Het is onze opdracht dat wij weer zoals Adam in relatie met God, elkaar en de schepping leven en dat we Gods evenbeeld zijn en anderen daartoe stimuleren.

Gelovig zijn zegt niks. Iedereen gelooft dat Trump president is. Daarvoor hoeven we niet naar het Witte Huis. We hebben ook allemaal een mening over hem. Maar we hebben hem nooit ontmoet. Zo geloven veel mensen in het bestaan van een God. Zelfs de demonen en de duivel geloven het. We mogen weer net als Adam bij God zijn, Hem dienen en aanbidden en Gods evenbeeld worden.

God wil als een Vader zijn voor ons en Hij wil een aanwezige Vader zijn die zorgt voor Zijn kinderen en als we in zijn aanwezigheid zijn dan veranderen we meer en meer naar Zijn evenbeeld.

Het gaat dus nooit om de beste preek, de mooiste zangdiensten, de geweldige aantallen of methodieken, het gaat altijd om Gods aanwezigheid. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Maar ook in ons persoonlijke leven gaat het niet om onze goede gedrag, onze inzet en alles wat we maar bewerken. Het gaat er om dat God in ons mag zijn en dat we daardoor steeds meer op Hem lijken. We dragen dan de aanwezigheid van God in ons en zijn als een ambassadeur van God.

Als de aanwezigheid van God komt, dan verandert er wat.


Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.