STICHTING

De Stichting Increase is ontstaan rondom het werk van Peter en Carin van Essen. Het is hun beider verlangen om zich met hun gaven en talenten in te zetten in het Koninkrijk van God. Peter is musicus (viool en piano) en schrijft liederen. Carin is singer-songwriter. Beiden geven ze ook veel training en toerusting.

 

In de loop van de tijd merkten zij dat het vele vrijwilligerswerk wat zij deden gezien werd door anderen, die de behoefte hadden om hen hierin financieel te ondersteunen. Om dit in goede banen te leiden is de Stichting opgericht.

 

De doelstelling van de Stichting is: kerken, organisaties en personen (internationaal) te ondersteunen, toe te rusten, te bemoedigen, te onderwijzen, inspireren en adviseren om te groeien en bloeien.

 

Concreet wordt dit uitgewerkt in drie pijlers:

 • Aanbidding
  Mensen helpen om in de Tegenwoordigheid van God te komen

 • Eenheid
  We willen bruggenbouwers zijn, als Gods Geest aan het werk is, vallen (kerk) muren om.

 • Gerechtigheid
  We willen naast geestelijke activiteiten ook aandacht hebben voor de wereld en daar waar nood is helpende handen toesteken.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Wieger Sikkema, voorzitter

 • Eddy de Pender, penningmeester

 • Carin van Essen, secretaris

 

Beleidsplan

In de afgelopen jaren zijn er vanuit de Stichting verschillende activiteiten georganiseerd.

 • Liedschrijverskampen (zowel nationaal als internationaal)

 • Het leiden van een interkerkelijk jongerenkoor wat zingt voor oa verslaafden, bejaarden en verstandelijk beperkten en in kerken

 • Het spreken, trainen en zingen in kerken door heel Nederland en soms in het buitenland

 • Het organiseren van reizen naar gemeenschappen in steden in (Oost) Europa en Israël die we bemoedigen en versterken met muziek, onderwijs en gebed.

 • Dienen van holocaustslachtoffers met muziek en gebed.

 

Voor komende jaren verwachten we een continuering hiervan.

 

Beloningsbeleid

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers. Deze worden niet betaald voor hun werk; alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Financiën

De Stichting heeft geen mensen in dienst.

Giften die binnenkomen worden besteed aan het geven van

onkostenvergoedingen, zoals reis- en verblijfkosten.

Alle financiële stromen lopen via de girorekening.

Er is geen kasgeld.

Financiën in 2017

                                       Inkomsten giften:

                                       Belgrado reis 380

                                       Praag (conferentie) 500

                                       Israelreis oktober 750

                                       Overige 205

                                       Totale inkomsten: 1.835

 

                                       Uitgaven onkosten:

                                       Belgradoreis 388

                                       Praag (conferentie) 405

                                       Israelreis oktober 1663

                                       Overige: verzekering 122

                                       Totale uitgaven: 2.678

 

                                        Balans: - 743

 

FHet werven van gelden

Op dit moment is er een bescheiden vriendenkring die op de hoogte wordt gehouden door een twee jaarlijkse nieuwsbrief en door berichten via social media of de gebedsgroepsapp. Van deze kring komen er zo af en toe giften binnen die gebruikt worden voor gemaakte onkosten of als vergoeding voor de verzorgde diensten. Het doel is om een wervingscampagne op te zetten om 100 mensen te vragen tien euro per maand te doneren om zo een vaste giftenstroom op gang te krijgen.

© 2016 by Peter and Carin van Essen  Foto's: Jane Lasonder